Like us on Facebook
Follow us on Twitter
Monthly Archives
 

BIDDING – Goods

2018

PANG-2018-0468-Office supplies-0794
PANG-2018-0469-CEMENT-1029
PANG-2018-0470-CEMENT, CHAIRS, TABLES-1030
PANG-2018-0471-AIRCON-PAGO-1014
PANG-2018-0472-Medical Oxygen-1843
PANG-2018-0473-Mobile Skills Training-1037
PANG-2018-0474-GENERATOR SET – 0445
PANG-2018-0475-VEHICLE-GSO-4710, 4709, 4708 (2017)
PANG-2018-0478-BM Salvador Perez, Jr.-2377
PANG-2018-0479-BM Fontelera, Jr.-2354
PANG-2018-0480-V-GOV-2355
PANG-2018-0481-V-GOV-2378
PANG-2018-0482-Asphalt-1514
PANG-2018-0539-Palay Seed, Fertilizer-1035
PANG-2018-0540-Utility Vehicle-1676
PANG-2018-0541-DRUGS MEDS-1566, 2042
PANG-2018-0542-Projector-PTCAO-2648
PANG-2018-0543-BM Agerico Rosario-2742
PANG-2018-0546-IV-FLUIDS-1995
PANG-2018-0547-DRUGS -MEDS-1994
PANG-2018-0549-V-GOV-2435
PANG-2018-0550-V-GOV-2434
PANG-2018-0551-COnstruction Materials-Pistay Dayat-2560
PANG-2018-0575-AIRCON-HOSPITALS-0255, 1999, 1998, 2000
PANG-2018-0576-Fertilizer-2309
PANG-2018-0577-V-GSO-PPH(kitchen equipment)-0466-REBID
PANG-2018-0578-Drugs and Meds-1674-PPH
PANG-2018-0001-MEALS-10498
PANG-2018-0002-Olyset Net-11450
PANG-2018-0003-TIRES-10355
PANG-2018-0004-OFFICE SUPPLIES-11189
PANG-2018-0005-DRUGS MEDSS-11453
PANG-2018-0006-TRUCK 6Wheeler-5316
PANG-2018-0007-ASPHALT-12245
PANG-2018-0041-ASPHALT-0080, 0081, 0265, 0095, 0067, 0068, 0091, 0082, 0162
PANG-2018-0099-BM’s-0751,0752, 0691, 0692, 0708
PANG-2018-0100-DRUGS-MEDS- PPH, LDH-0207, 0167
PANG-2018-0101-MEDICAL SUPPLIES- GSO, PPH
PANG-2018-0102-CEMENT-0123
PANG-2018-0103-FOOD SUPPLIES-WARDEN-0028
PANG-2018-0104-PPH – IV FLUIDS-0113
PANG-2018-0105-ASPHALT-0388, 0386, 0064
PANG-2018-0117-BM’s 2-0709, 0710, 790, 791, 542
PANG-2018-0169-OFFICE SUPPLIES-0305, 0234
PANG-2018-0170-JANITORIAL SUPPLIES-0304
PANG-2018-0171-JANITORIAL SUPPLIES-0306
PANG-2018-0172-JANITORIAL SUPPLIES-0046
PANG-2018-0173-JANITORIAL SUPPLIES-0186
PANG-2018-0174-OFFICE SUPPLIES-0302
PANG-2018-0175-INKS-0187
PANG-2018-0176-INKS-0045
PANG-2018-0177-OFFICE SUPPLIES-0235
PANG-2018-0178-BM R. Sison-1101
PANG-2018-0179-BM Baniqued-0859
PANG-2018-0180-ASPHALT-0387, 1006
PANG-2018-0181-BM Sheila Marie Perez-1095
PANG-2018-0189-BM G. Tulagan, Jr-1072
PANG-2018-0190-BM Villegas-1071
PANG-2018-0191-BM Jinky Zaplan-1117
PANG-2018-0192-BM Nestor Reyes-1018
PANG-2018-0193-BM A. Sison-1137
PANG-2018-0194-BM Bince-1192
PANG-2018-0195-BM Arboleda-1171
PANG-2018-0286-Defibrillator-13254
PANG-2018-0287-V-GOV-1125
PANG-2018-0288-V-GOV-0951
PANG-2018-0289-V-GOV-0766
PANG-2018-0290-V-GOV-1124
PANG-2018-0291-V-GOV-0530
PANG-2018-0292-V-Medical Oxygen-0208
PANG-2018-0293-V-Office Equipment, Appliances-0525
PANG-2018-0302-Agricultural Supplies-PAGO-0302
PANG-2018-0304-BM Arboleda-1555
PANG-2018-0305-BM Tababa-1554
PANG-2018-0306-BM BANIQUED-1500
PANG-2018-0315-V-GOV-1615
PANG-2018-0318-V-GSO-PPH(Fab and Installation of kitchen equipment)-0466
PANG-2018-0319-Medical-Laboratory-1166
PANG-2018-0365-BM Agerico Rosario-1940
PANG-2018-0466-ASPHALT-1303, 1513
PANG-2018-0467-DRUGS MEDS-1569, 1674, 1942, 1943, 1675
PANG-2018-0605-Asphalt-2341
PANG-2018-0606-Deluge Permethrin-2489
PANG-2018-0607-Olyset Net-2455
PANG-2018-0608-Furniture-2513
PANG-2018-0609-Equipment-Livestreaming-11851
PANG-2018-0610-Sports Materials-Equipment-12609, 12624
PANG-2018-0611-Meals and Snacks-2452
PANG-2018-0612-Meals and Snacks-2231
PANG-2018-0613-Office supplies-0794-ReBid
PANG-2018-0614-CEMENT, CHAIRS, TABLES-1030-ReBid
PANG-2018-0615-AIRCON-PAGO-1014Re-Bid
PANG-2018-0715-ASPHALT-2990 2338 2339 2478
PANG-2018-0716-BM Bince BM Baniqued-3063 3210
PANG-2018-0717-V-GOV-4553
PANG-2018-0725-MEALS-0768
PANG-2018-0726-MEALS-2418
PANG-2018-0727-Medical Oxygen-4139
PANG-2018-0728-DRUGS AND MEDS-4343 4335 4336
PANG-2018-0749-ASPHALT-4904 1304 3353 4555
PANG-2018-0888-ASPHALT-2989 1952 1953 3564
PANG-2018-0889-VEHICLE-Tourism -0970
PANG-2018-0890-BM Reyes -5094
PANG-2018-0897-ASPHALT-3526 4835
PANG-2018-0898-GSO-Cement -4613
PANG-2018-0899-GSO-GI Tent -5035
PANG-2018-0900-GSO-Cement Chairs Tables -5039
PANG-2018-0901-GSO-Water Pump -5034
PANG-2018-0902-GSO-Cement -5033
PANG-2018-0903-GSO-Sport Materials Equipment -4438
PANG-2018-0904-SPARE PARTS-2903 2904 3048
PANG-2018-0939-BM sheila Marie Galicia -5387
PANG-2018-0940-BM Villegas -5244
PANG-2018-0941-BM Tulagan Jr. -5243
PANG-2018-0945-Fertilizer-4883
PANG-2018-0946-BM Zaplan-5333
PANG-2018-0986-BM Sison-5386
PANG-2018-0987-Furniture-2513-REBID
PANG-2018-1037-Human Vaccine-5201
PANG-2018-1038-Drugs and Meds-Regulated-4987
PANG-2018-1039-Drugs and Meds-IV FLUIDS-4988
PANG-2018-1040-Drugs and Meds-4986
PANG-2018-1041-Snacks – SOPA 2018-5351
PANG-2018-1048-VGOV -6164 PANG-2018-1049-VGOV -5229
PANG-2018-1050-BM Tababa -6090
PANG-2018-1051-Hand Tractor-6139
PANG-2018-1053-BM R. Sison -6338
PANG-2018-1056-Warden-MEALS-5530
PANG-2018-1057-V-GOV -5854
PANG-2018-1231-ASPHALT-6455 2321
PANG-2018-1232-BM Fontelera JR BM Perez JR-6393 6394
PANG-2018-1233-Warden-MEALS-6416
PANG-2018-1237-Office supplies-6213
PANG-2018-1274-BM Bince -6831
PANG-2018-1275-ASPHALT-7000 6968
PANG-2018-1276-Hydraulic Lifter -5310
PANG-2018-1277-HOPSITAL MEDICAL EQUIPT-6641 6642 6525
PANG-2018-1279-BM Jeremy Rosario -7263
PANG-2018-1280-Human Vaccine-5201(RE-BID)
PANG-2018-1285-BM Arboleda Jr -7575
PANG-2018-1286-BM Baniqued, Jr. -7290
PANG-2018-1287-V-GOV -6173
PANG-2018-1288-V-GOV -7572
PANG-2018-1373-Spare Parts -5947
PANG-2018-1374-Spare Parts -5946
PANG-2018-1375-IV Fluids-PPH -6429
PANG-2018-1376-Medical Supplies-PPH -6428
PANG-2018-1377-BM Villegas, BM Tulgan JR, BM Perez-Tababa, BM Rosario-7857 7573 7574 7361 PANG-2018-1378-HOPSITAL MEDICAL EQUIPT-6524 6523 6526
PANG-2018-1379-Asphalt Pre-Mix -7383
PANG-2018-1380-Inorganic Fertilizer -7513
PANG-2018-1381-Inorganic Fertilizer -7512
PANG-2018-1382-DRUGS – REGULATED -7238
PANG-2018-1383-Medical Equipment -7180
PANG-2018-1384-Medical Supplies -7195
PANG-2018-1385-Medical Oxygen -7288
PANG-2018-1386-Drugs and Meds – PPH -7345
PANG-2018-1412-BM R. Sison -8058
PANG-2018-1413-BM N Reyes -8179
PANG-2018-1425-Drugs and Meds-7239
PANG-2018-1426-Drugs and Meds-IV FLUIDS-7240
PANG-2018-1427-BM Jerome Espino -8059
PANG-2018-1439-HOSPITAL EQUIPMENT-PPH – 6643
PANG-2018-1554-ASPHALT-7221, 7053
PANG-2018-1555-V-GOV-8060, 7781, 7444 8413
PANG-2018-1556-Drugs and Meds-8195, 7430, 7552
PANG-2018-1557-MEALS-7912, 7911
PANG-2018-1558-Medical Equipment -7178
PANG-2018-1563-VEHICLE-Tourism -0970
PANG-2018-1564-Asphalt Sealant -7906
PANG-2018-1565-Cement -7471
PANG-2018-1566-Cement -8294
PANG-2018-1654-Cement -8620
PANG-2018-1655-Drugs and Meds -8511
PANG-2018-1656-Palay Seeds -8602
PANG-2018-1657-Spare Parts -8016
PANG-2018-1658-Spare Parts -6930
PANG-2018-1659-Warden-MEALS-8123
PANG-2018-1660-Olyset Net -8534
PANG-2018-1679-Diagnostic Machine-7465
PANG-2018-1680-Grocery-PSWDO-8888
PANG-2018-1681-Grocery-PSWDO-9120
PANG-2018-1739-BM Arboleda Jr-9895
PANG-2018-1756-BM Celeste-9646
PANG-2018-1757-Asphalt-9730
PANG-2018-1758-BM Perez-Galicia-9873
PANG-2018-1779-BM Bince-9991
PANG-2018-1780-Asphalt-Doyong Calasiao-2340
PANG-2018-1786-BM Salvador Perez-9791
PANG-2018-1787-Office Supplies-9389
PANG-2018-1788-Medical Supplies-PPH-9609
PANG-2018-1789-IV Fluids-PPH-9608
PANG-2018-1790-Spare Parts-8018
PANG-2018-1791-Fish Feeds-9063
PANG-2018-1792-Mobile Skills Training Truck-8196
PANG-2018-1793-Asphalt-10195
PANG-2018-1794-Asphalt-10196
PANG-2018-1795-Asphalt-10197
PANG-2018-1838-Mechanical Bed-PHO-9441
PANG-2018-1839-Medical Equipment-EPDH-7179
PANG-2018-1904-Asphalt-10637
PANG-2018-1905-BM Espino-10408
PANG-2018-1906-Drugs Meds-WPDH-10022
PANG-2018-1907-Medical Oxygen-UDH-9979
PANG-2018-1908-Hospital-Medical-EPDH-7180
PANG-2018-1996-Warden-MEALS-9633
PANG-2018-1997-Safety Gears-10291
PANG-2018-1998-Deluge Permethrin-8500
PANG-2018-1998-Sport Gears-Uniform-9827

2017

PANG-2017-0064-BM Antonio F. Sison
PANG-2017-0065-ASPHALT-Various Roads, 1,729 MT
PANG-2017-00124-BM A. Rosario, BM R Sison, V-Gov
PANG-2017-0125-IV Fluids- 3rd Quarter 2016
PANG-2017-0144-Meals-WARDEN
PANG-2017-0145-BM TULAGAN, FONTELERA, VILLEGAS SISON, V-GOV
PANG-2017-0172-BM JEREMY AGERICO ROSARIO
PANG-2017-0173-ASPHALT-Cacandungan, Zone 4 Rosales
PANG-2017-0180-BM Nestor REYES
PANG-2017-0188-V-GOV
PANG-2017-0189-Drugs and Meds-PPH
PANG-2017-0009-BM Tulagan, Jr, BM Villegas
PANG-2017-0012-ASPHALT-Perez St., San Manuel
PANG-2017-0013-BM Zaplan, BM Galicia, V-Gov
PANG-2017-0015-ASPHALT-Amagbagan, Pinmilapil
PANG-2017-0016-Monobloc Chairs,Table V-Gov
PANG-2017-0019-G-Cement PANG-2017-0020-BM Raul P. Sison
PANG-2017-0042-ASPHALT-Various Roads, 1,444 MT
PANG-2017-0043-V-Gov. Agri, Janitorial
PANG-2017-0044-Cement, Knapsack Sprayer-BM Salvador Perez
PANG-2017-0045-BM Perez-Tababa
PANG-2017-0046-BM Reyes
PANG-2017-0009-BM Tulagan, Jr, BM Villegas
PANG-2017-0020-BM Raul P. Sison
PANG-2017-0274-V-Gov
PANG-2017-0273-Meals-WARDEN
PANG-2017-0293-V-GOV
PANG-2017-0272-Spare Parts Rotary Drilling Machine
PANG-2017-0309-Medical Supplies-EPDH
PANG-2017-0310-SPARE PARTS
PANG-2017-0311-BM Salvador Perez, Jr
PANG-2017-0312-BM Antonio Sison
PANG-2017-0313-BM Liberato Z. Villegas
PANG-2017-0370-BM Arboleda, Jr.
PANG-2017-0366-Office Supplies
PANG-2017-0367-Medical Oxygen
PANG-2017-0373-Medical Supplies
PANG-2017-0369-Mobile Skills Training Package
PANG-2017-0393-Palay Seeds
PANG-2017-0394-Air Cooled Diesel Engine
PANG-2017-0396-BM Bince-School Board
PANG-2017-0395-BM Bince-CDF
PANG-2017-0368-ASPHALT-Don Gregorio Street, Lambayan Road, Domalanda-Balangobong Road, Centro Toma, Baruan Road
PANG-2017-0431-GSO-Cement, Monobloc Chairs Tables
PANG-2017-0430-Asphalt-Luyan Road, Mapandan
PANG-2017-0432-Asphalt-DULAG Road, Binmaley
PANG-2017-0467-BM Perez-Tababa
PANG-2017-0429-V-Gov, Bm Zaplan, BM Raul Sison
PANG-2017-0523-V-GOV
PANG-2017-0524-PPH-Dialysis Center
PANG-2017-0525-ASPHALT-Sitio Nankumpapueyan Road and Idoldol
PANG-2017-0531-BM Antonio Sison
PANG-2017-0532-BM Fontelera, Jr
PANG-2017-0533-UDH-Medical Oxygen
PANG-2017-0549-BM Tulagan, Villegas
PANG-2017-0558-Office Supplies-REBID
PANG-2017-0559-BM Nestor Reyes
PANG-2017-0615-PHO- IT Equipments
PANG-2017-0616-GSO-Spare Parts
PANG-2017-0617-ASPHALT-Sumabnit, Binalonan
PANG-2017-0618-BM Raul P. Sison
PANG-2017-0651-Janitorial Supplies
PANG-2017-0652-Office Supplies
PANG-2017-0653-Toner Ins, MAster Roll
PANG-2017-0650-PPH-Dialysis Center
PANG-2017-0687-Janitorial Supplies
PANG-2017-0688-Mechanical Bed
PANG-2017-0688-Truck, Prisoners Van
PANG-2017-0686-Office Supplies
PANG-2017-0696-Heavy Snacks
PANG-2017-0733-Janitorial Supplies-3928
PANG-2017-0732-Janitorial Supplies-3927
PANG-2017-0734-Meals-WARDEN
PANG-2017-0735-Medical Supplies-Dialysis Center
PANG-2017-0736-Olyset Net
PANG-2017-0768-V-GOV-3890
PANG-2017-0767-V-GOV-Cement
PANG-2017-0769-V-GOV-5185
PANG-2017-0779-ASPHALT-Sumabnit, Binalonan-REBID
PANG-2017-0785-V-GOV-4166
PANG-2017-0783-BM Salvador Perez, Jr.-4312
PANG-2017-0790-BM Perez-Galicia-5170
PANG-2017-0791-BM Zaplan-5147
PANG-2017-0789-BM Arboleda-5308
PANG-2017-0784-V-GOV-5104
PANG-2017-0855-CEMENT
PANG-2017-0854-Office Supplies-PGO
PANG-2017-0895-BM Perez-Galicia
PANG-2017-0896-BM Fonetera, Jr
PANG-2017-0897A-Anti-Rabies
PANG-2017-0897-BM Villegas
PANG-2017-0898A-BM Tulagan, Jr.
PANG-2017-0898-Sports Equipment-Suppliess
PANG-2017-0907-ASPHALT-Barangay Roads
PANG-2017-0949-Truck, Prisoners Van (RE-BID)
PANG-2017-0950-BM Perez-Galicia
PANG-2017-0953-APHALT
PANG-2017-0987-BM Antonio F. Sison
PANG-2017-0988-Regulated Drugs
PANG-2017-0989-Hospital-Medical Equipment-PPH
PANG-2017-0990-Medical Supplies, Mangatarem Hospital
PANG-2017-0991-ASPHALT-Rose, Caimito, Mapandan
PANG-2017-0992-SPARE PARTS-5158
PANG-2017-0996-ASPHALT-Anda-Tori-Tori
PANG-2017-0995-BM Perez-Tababa
PANG-2017-1043-Medical Oxygen
PANG-2017-1044-CEMENTPANG-2017-1045-Meals-WARDEN
PANG-2017-1046-Monobloc Chairs, Tables, Cement
PANG-2017-1050-SCHOO SUPPLIES-Kalusugan Karavan
PANG-2017-1051-BM SISON
PANG-2017-1048-Meals-BATANG PINOY
PANG-2017-1049-6WHEELER TRUCK-GSO
PANG-2017-1047-Asphlat-Various Roads and Bridges
PANG-2017-1052-IV FLUIDS-3rd Quarter 2017
PANG-2017-1053-DRUGS AND MEDS-3rd Quarter 2017
PANG-2017-1035-ASPHALT-Duyal Street, Mangaldan-6830
PANG-2017-1148-VAN, PICK-UP- SERVICE VEHICLE-GSO
PANG-2017-1149-MAN LIFT, Mini Vibratory Roller, Plate Compactor-GSO
PANG-2017-1147-5 UNITS VAN-GSO
PANG-2017-1150-BUS, COASTER-GSO
PANG-2017-1151-HOSPITAL MOBILE BUS-GSO
PANG-2017-1149A-MAN LIFT, Mini Vibratory Roller, Plate Compactor-GSO
PANG-2017-1151A-HOSPITAL MOBILE BUS-GSO
PANG-2017-1148A-VAN, PICK-UP- SERVICE VEHICLE-GSO
PANG-2017-1147A-CLOSE VAN, Mini Dumptruck, Water Truck, Garbage Compactor-GSO
PANG-2017-1150A-BUS, COASTER-GSO
PANG-2017-1155-DREDGING MACHINE-GSO
PANG-2017-1201-BM Nestor Reyes
PANG-2017-1202-BM Zaplan
PANG-2017-1203-Spare Parts-6493, 6276
PANG-2017-1213-Ambulance-PDRRMO
PANG-2017-1162-Generator Set, GENSET Trailer-PDRRMO
PANG-2017-1163-REscue Boat, Pitbull-PDRRMO
PANG-2017-1164-Lifting Bag-PDRRMO
PANG-2017-1167-River Monitoring Syatem-PDRRMO
PANG-2017-1165-Hydraulic Rescue Equipment-PDRRMO
PANG-2017-1168-Capitol Wireless IP Security Camera- PDRRMO
PANG-2017-1161-Rigid Inflatable Boat-PDRRMO
PANG-2017-1166-Jetski-PDRRMO
PANG-2017-1117-AMBULANCE-PHO
PANG-2017-1169-Emergency Radio Network- PDRRMO
PANG-2017-1214-BM Baniqued, Jr
PANG-2017-1215-V-Governor
PANG-2017-1222-BM Zaplan – 8171
PANG-2017-1223-BM Perez-Tababa – 7844
PANG-2017-1224-Monobloc Chairs, Tables, Cement-REBID
PANG-2017-1225-SCHOO SUPPLIES-Kalusugan Karavan-REBID
PANG-2017-1226-6WHEELER TRUCK-GSO-REBID
PANG-2017-1228-BM V-GOV –
PANG-2017-1231- V-GOV -8427
PANG-2017-1232-BM BM Fonetelera -8429
PANG-2017-1311-BM BINCE
PANG-2017-1312-IV Fluids-PPH
PANG-2017-1313-Rigid Inflatable Boat-PDRRMO-REBID
PANG-2017-1314-Fiberglass Rescue Boat-PDRRMO-REBID
PANG-2017-1315-Generator Set, GENSET Trailer-PDRRMO-RE-BID
PANG-2017-1316-Hydraulic Rescue Equipment-PDRRMO-REBID
PANG-2017-1317-River Monitoring Syatem-PDRRMO-REBID
PANG-2017-1318-Capitol Wireless IP Security Camera- PDRRMO-REBID
PANG-2017-1319-Emergency Radio Network- PDRRMO-REBID
PANG-2017-1324-V-GOVPANG-2017-1400-BM Baniqued
PANG-2017-1401-BM Salvador Perez, Jr
PANG-2017-1402-PHO-Mosquito Net
PANG-2017-1403-PHO-Insecticide
PANG-2017-1404-Meals-WARDEN
PANG-2017-1408-ASPHALT-Canarem Road, Natividad
PANG-2017-1409-BM Arboleda, Jr
PANG-2017-1479-Multi-Purpose Vehicle-GSO-4710
PANG-2017-1480-Cement, Monobloc Chairs, Tables-GSO-8357
PANG-2017-1481-BM Baniqued-9396
PANG-2017-1482-Asian-Purpose Vehicle-GSO-4709
PANG-2017-1520-Hybrid Yellow Corn Seeds-PGO-10119
PANG-2017-1521-MEDICAL SUPLIES-GSO-9146,7304, 8932
PANG-2017-1522-SPARE PARTS-GSO-8335, 8676
PANG-2017-1523-MEDICAL OXYGEN-GSO-9413
PANG-2017-1622-BM Baniqued-10230
PANG-2017-1623-PEO-10129
PANG-2017-1624-PEO-10248
PANG-2017-1627-PHO-HOSPITAL-MEDICAL EQUIPMENT-LBP LOAN-1
PANG-2017-1633-PHO-HOSPITAL-MEDICAL EQUIPMENT-LBP LOAN-2
PANG-2017-1691-V-GOV-10911PANG-2017-1692-MEALS-9490
PANG-2017-0008-Asian-Purpose Vehicle-GSO-4709-REBID
PANG-2017-0009-Multi-Purpose Vehicle-GSO-4710-REBID
PANG-2017-0010-ASPHALT-Duyala Street, Mangaldan-6830-REBID
PANG-2017-0011-Drugs and Meds-WPDH, PPH
PANG-2017-0012-DRUGS AND MEDS-1st Quarter 2018
PANG-2017-0013-DRUGS AND MEDS-IV Fluids 2018
PANG-2017-0014-DRUGS AND MEDS-Regulated-11358
PANG-2017-0015-Medical Supplies-Dialysis Center-11993
PANG-2017-0016-Medical Oxygen-12224
PANG-2017-0017-spare Parts-10807
PANG-2017-0018-LED Audio-Video-11760
PANG-2017-0020-Hybrid Yellow Corn Seeds-12706
PANG-2017-0021-Insecticide-Dengue-11449
PANG-2017-0022-Rescue Equipment-12599
PANG-2017-0055-Electrical Materials
PANG-2017-0125-GSO – SPARE PARTS-13124

2016

PANG-2016-0001-G-V-GOV, BM’s CDF 1st
PANG-2016-0002-G-V-GOV. GRASS, KNAPSACK
PANG-2016-0003-G-V-GOV, SCHOOL BOARD
PANG-2016-0004-G-V-GOV, BM REYES
PANG-2016-0006-G-BM UY- CDF School Board
PANG-2016-0011-G-BM LIBUNAO
PANG-2016-0012-G-BM VILLEGAS
PANG-2016-0013-G-BM A. SISON
PANG-2016-0014-G-DRUGS-CEFUX
PANG-2016-0019-G-DENGUE
PANG-2016-0020-G-MEDICAL SUPPLIES
PANG-2016-0022-G-MEALs-INMATES
PANG-2016-0023-G-MUSICAL EQUIPT
PANG-2016-0024-G-ELECTRONICS COMM
PANG-2016-0040-G-BM SHAHANI
PANG-2016-0047-ASPHALT 2-24
PANG-2016-0048-PHUDCO-ROOF SHEETS
PANG-2016-0049-G-JANITORIAL SUPPLIES
PANG-2016-0050-G-OFFICE-INKS SUPPLIES
PANG-2016-0051-G-PRINTING SUPPLIES
PANG-2016-0052-G-ELECTRICAL SUPPLIES
PANG-2016-0053-G-HARVESTER
PANG-2016-0054-G-PUMP
PANG-2016-0055-G-IT EQUIPMENT
PANG-2016-0056-G-DRUGS-REGULATED
PANG-2016-0057-G-AMBULANCE ACCESSORIES
PANG-2016-0059-G-MEALS and SNACKS
PANG-2016-0070-ASPHALT 2-26
PANG-2016-0071-ASPHALT 3-01
PANG-2016-0072-CEMENT doc
PANG-2016-0073-AIRCONDITION
PANG-2016-0093-ASPHALT 03-03
PANG-2016-0096-SPARE PARTS
PANG-2016-0097-MECHANICAL BED
PANG-2016-0126-CERTIFIED PALAY
PANG-2016-0127-BPLS-BOTTOMS-UP
PANG-2016-0133-MONOBLOC CHAIRS TABLES
PANG-2016-0156-G-MEALS and SNACKS-REBID
PANG-2016-00157-PHUDCO-ROOF SHEETS-REBID
PANG-2016-0158-G-MEDICAL OXYGEN-UDH
PANG-2016-0159-G-BLOODLINES
PANG-2016-160-G-MULTI CAB-APPLIANCES-REBID
PANG-2016-00173-ASPHALT
PANG-2016-00183-GI PIPE & JETMATIC PUMP
PANG-2016-00184-DRUGS-MEDS
PANG-2016-00185-OXYGEN-PPH
PANG-2016-00186-IT-PIO
PANG-2016-00187-DRUGs-MEDS-PPH
PANG-2016-00188-IV FLUIDSPANG-2016-0214-WATERPUMP
PANG-2016-0216-G-MEDALS
PANG-2016-0221-MEALS AND SNACKS
PANG-2016-0251-DRUGS-MEDS-PPH
PANG-2016-0252-ASPHALT
PANG-2016-0254-DRUGS-MEDS-PPH-2
PANG-2016-0265-BM SHAHANI-UTILITY VEHICLE
PANG-2016-0270-MEDALSPANG-2016-0271-DENGUE
PANG-2016-0288-GILL NETSPANG-2016-0289-DRUGS
PANG-2016-0290-MEDICAl SUPPLIES
PANG-2016-0291-HUMAN ALBUMIN
PANG-2016-0292-G-MEALs-INMATES
PANG-2016-0306-G-MONOBLOC CHAIRS
PANG-2016-0307-G-SPORT GEARS
PANG-2016-0329-SPARE PARTS
PANG-2016-0330-MEDICAL SUPPLIES
PANG-2016-0334-DRUGS AND MEDS
PANG-2016-0370-DRUGS AND MEDS-4TH
PANG-2016-0371-G-DRUGS-MEDS
PANG-2016-0372-MEDALS-REBID
PANG-2016-0395-GILL NETS-RE-BID
PANG-2016-0396-AIRCON-PDRRMC
PANG-2016-0405-DRUGS-MEDS-PPH-REBID
PANG-2016-0428-PPH-By Item
PANG-2016-0429-DRUGS-PPH
PANG-2016-0430-UTILITY VEHICLE
PANG-2016-0468-G-DRUGS-MEDS-PPH, WPDH
PANG-2016-0469-MED OXYGEN-BDH
PANG-2016-0470-BLOWER Motor
PANG-2016-0474-IT Accessories-PIO
PANG-2016-0504-medical-supplies
PANG-2016-0505-drugs-and-medicines
PANG-2016-0508-mast-ext-winch
PANG-2016-0516-drugs-and-meds
PANG-2016-0523-g-printing-supplies-rebid
PANG-2016-0524-asphalt-rebid-pinmilapil-sison
PANG-2016-0536-asphalt-callejon-binalonan
PANG-2016-0537-drugs-meds-erythropoetin
PANG-2016-0542-g-meals-inmates
PANG-2016-0552-drugs-and-meds
PANG-2016-0553-medical-supplies
PANG-2016-0596-drugs-and-meds
PANG-2016-0597-medical-oxygen
PANG-2016-0625-phudco-roofing-sheets
PANG-2016-0628-medical-oxygen
PANG-2016-0629-aircon-nrscc-rest
PANG-2016-0630-cement-monobloc-chairs
PANG-2016-0634-drugs-and-meds-phenytoin-rebid
PANG-2016-0635-medical-oxygen-epdh-udh
PANG-2016-0636-medical-supplies
PANG-2016-0657-v-gov
PANG-2016-0658-bm-tulagan-jr
PANG-2016-0665-bm-saplan
PANG-2016-0666-v-gov
PANG-2016-0674-bm-tulagan-villegas-reyes
PANG-2016-0698-pdrrmopang-2016-0699-bm-tulagan-villegas-reyes
PANG-2016-0740-medical-supplies-dialysis
PANG-2016-0741-drugs-meds-pph-uch
PANG-2016-0742-g-meals-inmates
PANG-2016-0743-g-oxygen-bdh
PANG-2016-0747-drugs-meds-uch
PANG-2016-0748-iv-fluids
PANG-2016-0753-asphalt-bani-sison
PANG-2016-0755-bm-agerico-rosario
PANG-2016-0772-drugs-meds-pph-udh
PANG-2016-0773-medical-supplies
PANG-2016-0774-printing-supplies
PANG-2016-0775-janitorial-supplies
PANG-2016-0776-office-supplies
PANG-2016-0777-computer-ink
PANG-2016-0778-equipment-supplies
PANG-2016-0779-v-gov-bm-a-sison-tulagan-jr-rosario
PANG-2016-0787-drugs-regulated
PANG-2016-0788-drugs-1st-quarter
PANG-2016-0789-bm-baniqued
PANG-2016-0793-nitrogen-tank
PANG-2016-0794-asphalt-municipal-road-san-fabian
PANG-2016-0822-calibration-of-medical-equipt
PANG-2016-0831-drugs-pph
PANG-2016-0832-drugs-iv-fluids-pph
PANG-2016-0833-bm-arboleda
PANG-2016-0872-drugs-pph
PANG-2016-0880-bm-zaplan
PANG-2016-0881-drugs-meds-pph
PANG-2016-0882-bm-salvador-perez
PANG-2016-0911-printing-supplies-re-bid
PANG-2016-0912-bm-perez-tababa
PANG-2016-0913-spare-parts-bus
PANG-2016-0916-v-gov
PANG-2016-0917-v-gov-school-board
PANG-2016-0918-bm-baniqued
PANG-2016-0919-bm-perez-galicia
PANG-2016-0974-ASPHALT- Galarin-Malibong, La Paz, Sabangan Road
PANG-2016-0975-BM BINCE
PANG-2016-0976-MEALS-Provincial Inmate
PANG-2016-0977-SPARE PARTS-25DT
PANG-2016-0978-PDRRMO
PANG-2016-0979-UDH, PPH
PANG-2016-0981-BDH
PANG-2016-0982-MEDICAL OXYGEN
PANG-2016-1023-PGO(Printing-Office)
PANG-2016-1024-PPH ManHosp(Printing supplies)
PANG-2016-1025-PGO-ARCHIVAl BOX
PANG-2016-1026-IV FLUIDS
PANG-2016-1045-BM Arboleda
PANG-2016-1047-BM Perex-Galicia
PANG-2016-1064-BM Fontelera, Jr
PANG-2016-1065-BM A. Sison
PANG-2016-1066-BM Nestor Reyes
PANG-2016-1067-Drugs and Meds-WPDH
PANG-2016-1145-PALAY SEEDS-11-29
PANG-2016-1146-BM S.Perez, Jr
PANG-2016-1147-DRUGS – UCH
PANG-2016-1148-PEO
PANG-2016-1149-ASPHALT- Nibaliw-Norte, Sitio Bobuaya, Gomez St-11-29.
PANG-2016-1150-SPARE PARTS
PANG-2016-1151-DRUGS & MEDS- UDH
PANG-2016-1152-MEDICAL OXYGEN- UDH, BDH
PANG-2016-1191-BM Bince
PANG-2016-1225-DRUGS & MEDS- WPDH
PANG-2016-1226-BM JA ROSARIO
PANG-2016-1227-POGI 2016-UNIFORM
PANG-2016-1228-CEMENT-PEO-11-29
PANG-2016-1229-DRUGS-MEDS-2nd Quarter-12-07
PANG-2016-1237-PROTECTIVE COVER for TARAFLEX
PANG-2016-1282-MEDICAL SUPPLIES-4th Quarter-12-07
PANG-2016-1288-ASPHALT- Poblacion, Bugallon-12-07.
PANG-2016-1297-MEALS-Provincial Inmate
PANG-2016-1316-BM Raul Sison
PANG-2016-1317-ASPHALT-12-23
PANG-2016-1318-BM Perez-Tababa
PANG-2016-1319-BM Agerico Rosario
PANG-2016-1364-ASPHALT-01-06-17
PANG-2016-1365-BM Raul Sison
PANG-2016-1366-Computer Inks
PANG-2016-1367-Office Supplies
PANG-2016-1368-Janitorial Supplies
PANG-2016-1369-Computer Inks, Office Equip. Parts
PANG-2016-1370-Medical Oxygen
PANG-2016-1371-Medical Oxygen-UDH
PANG-2016-1372-Knapsack Sprayer
PANG-2016-1373-Monobloc Chairs, Cement
PANG-2016-1374-Pump & GI Pipes
PANG-2016-1375-Drugs and Meds-PPH
PANG-2016-1376-Meals-Batang Pinoy
PANG-2016-1377-Kalusugan Karavan-Various Supplies
PANG-2016-1382-Meals-Brgy. Captain
PANG-2016-1383-Photo Frame
PANG-2016-1384-IT Equipments-Accessories
PANG-2016-1385-Electrical Supplies
PANG-2016-1386-Janitorial Supplies
PANG-2016-1387-Office Supplies
PANG-2016-1388-Med Supplies-EPDH
PANG-2016-1389-Drugs and Meds-PPH
PANG-2016-1483-ASPHALT-Various Barangays, Binmaley
PANG-2016-1484-Office Supplies-PGO
PANG-2016-1485-Electrical Materials
PANG-2016-1489-AMPHIBIOUS EXCAVATOR-01-19-17
PANG-2016-1591-Drugs and Meds-LDH
PANG-2016-1592-Aircondition
PANG-2016-1593-Spare Parts-Tires
PANG-2016-1668-Aluminum Boat-PDRRMO
PANG-2016-1669-Outboard Motor-PDRRMO
PANG-2016-1670-Double Cab Rescue Fire Truck-PDRRMO
PANG-2016-1671-Rescue Truck-PDRRMO
PANG-2016-1672-Disaster Rescue Truck-PDRRMO
PANG-2016-1673-Rescue Vehicle-PDRRMO
PANG-2016-1674-Materials Supplies-PDRRMO
PANG-2016-1675-Safety Gears-PDRRMO
PANG-2016-1682-Drugs-Regulated
PANG-2016-1683-Drugs-IV Fluids-XXY-2nd Quarter
PANG-2016-1697-G-Insecticidal Net
PANG-2016-1706-Drugs-Meds-3rd Quarter 2016

2015

PANG-2015-0009-G-Amino Acid
PANG-2015-0010-G-AIRCON-TOD
PANG-2015-0011-G-BM Reyes
PANG-2015-0012-G-HAM
PANG-2015-0013-G-ASPHALT
PANG-2015-0014-G-TOKENS
PANG-2015-0015-G-MONOBLOC-VGOV
PANG-2015-0016-G-MEALS-Inmates
PANG-2015-0017-G-V-GOV, BMs
PANG-2015-0024-G-BM Shahani, Sison
PANG-2015-0044-G-ASPHALT
PANG-2015-0045-G-BM Baniqued
PANG-2015-0046-G-V-Gov-MONOBLOC CHAIRS
PANG-2015-0048-G-FURNITURE-FIXTURES
PANG-2015-0049-G-OFFICE EQUIPMENT
PANG-2015-0050-G-LINEN
PANG-2015-0062-G-BM Raul Sison
PANG-2015-0073-G-ASPHALT
PANG-2015-0074-G-BM Tulaga, Baniqued, Villegas
PANG-2015-0075-G-MEALS-R1AA
PANG-2015-0076-G-GENERATOR-PDRRMC
PANG-2015-0077-G-BM Reyes
PANG-2015-0078-G-BM Arboleda, Jr
PANG-2015-0079-G-BM Libunao, Jr
PANG-2015-0107-G-BM Bince, UY
PANG-2015-0138-G-DRUGS-MEDS
PANG-2015-0139-G-MEDICAL OXYGEN
PANG-2015-0140-G-Constn Matls-PEO
PANG-2015-0141-G-ASPHALT
PANG-2015-0142-G-ELECTRICAL
PANG-2015-0143-G-SNACKS
PANG-2015-0144-G- VICE GOV
PANG-2015-0145-G-VICE GOV-Office Equipment-OK
PANG-2015-0162-G-ASPHALT
PANG-2015-0163-G-MEDICINES
PANG-2015-0164-G-MECHANICAL BED
PANG-2015-0165-G-MEALS-SNACKS
PANG-2015-0166-G-SPARE PARTS
PANG-2015-0167-G-CONST MATERIALS
PANG-2015-0168-G-PRINTING SUPPLIES
PANG-2015-0169-G-SPORTS GEAR-UNIFORM
PANG-2015-0170-G-AIRCONDITION
PANG-2015-0171-G-V-GOV JETMATIC PUMP
PANG-2015-0208-G-BM FONTELERA
PANG-2015-0243-G-IV FLUIDS
PANG-2015-0244-G-REGULATED
PANG-2015-0245-G-EPOETIN
PANG-2015-0246-G-MEDICAL EQUIPT
PANG-2015-0247-G-GENERATOR
PANG-2015-0248-G-JANITORIAL
PANG-2015-0249-G-OFFICE SUPPLIES
PANG-2015-0250-G-PRINTING SUPPLIES
PANG-2015-0251-G-ASPHALT
PANG-2015-0252-G-DRUGS AND MEDICINES
PANG-2015-0253-G-RUBBER BOAT
PANG-2015-0254-G-HOSP. EQUIPT-EPDH
PANG-2015-0255-G-DRUGS-WPDH
PANG-2015-0256-G-AMINO ACID
PANG-2015-0257-G-BAHAY KUBO
PANG-2015-0268-G-BM R. SISON, REYES
PANG-2015-0269-G-BM TULAGAN, VILLEGAS, UY, BINCE, BANIQUED
PANG-2015-0280-G-BM PEREZ-GALICIA
PANG-2015-0281-G-BM A. SISON
PANG-2015-0282-G-OFFICE SUPPLIES 2
PANG-2015-0283-G-JANITORIAL
PANG-2015-0284-G-ASPHALT
PANG-2015-0285-G-HEAVY EQUIPMENT
PANG-2015-0286-G-TOOLS-QC
PANG-2015-0287-G-WATER WELL DRILL
PANG-2015-0296-G-DRUGS AND MEDS
PANG-2015-0297-G-BM ESINO, III
PANG-2015-0298-G-AMBULANCE
PANG-2015-0299-G-DRUGS AND MEDS
PANG-2015-0300-G-BM PEREZ-GALICAI
PANG-2015-0335-G-ASPHALT
PANG-2015-0336-G-MEDICAL SUPPLIES
PANG-2015-0337-G-MONOBLOC CHAIRS TABLES
PANG-2015-0338-G-HOPSITAL EQUIPMENT
PANG-2015-0339-G-WATER PUMP
PANG-2015-0342-G-BM BINCE, JR
PANG-2015-0344-G-VGOV
PANG-2015-0345-G-VGOV-MONOBLOC
PANG-2015-0346-G-VGOV-Public Affairs
PANG-2015-0347-G-VGOV-CDF-GI, JETMATIC
PANG-2015-0348-G-VGOV-CDF-K.SPRAYER
PANG-2015-0349-G-MEALS
PANG-2015-0350-G-CONSTN-ELECTRICAL
PANG-2015-0351-G-BM FONTELERA
PANG-2015-0395-G-BM SHAHANI, ESPINO III,ARBOLEDA, FONTELERA,TULAGAN, REYES
PANG-2015-0396-G-ASPHALT
PANG-2015-0397-G-PRINTING SUPPLIES
PANG-2015-0398-G-UTILITY VEHICLE
PANG-2015-0399-G-BM ARBOLEDA-MONOBLOC
PANG-2015-0400-G-BM LIBUNAO
PANG-2015-0401-G-BM UY
PANG-2015-0611-G-REGULATED
PANG-2015-0612-G-REGULAR
PANG-2015-0654-G-BM UY
PANG-2015-0654-G-SPARE PARTS-HINO
PANG-2015-0656-G-BM RAUL SISON
PANG-2015-0414-G-BM FONTELERA, JR
PANG-2015-0415-G-BM V-GOV, TULAGAN, SISON
PANG-2015-0416-G-PDRRMO-TRUCK
PANG-2015-0417-G-PPH
PANG-2015-0418-G-UMINGAN HOSPITAL
PANG-2015-0419-G-ASPHALT
PANG-2015-0483-G-BM GALICIA-PEREX
PANG-2015-0484-G-MONOBLOC CHAIR-TABLES
PANG-2015-0485-G-DRUGS and MEDS
PANG-2015-0486-G-FERTILIZER
PANG-2015-0487-G-CERTIFIED SEEDS
PANG-2015-0488-G-PAINTS
PANG-2015-0489-G-SPARE PARTS
PANG-2015-0506-G-BM VILLEGAS
PANG-2015-0518-G-BM A. SISON, BANIQUED
PANG-2015-0519-G-SPARE PARTS-DIRECT CONTRACT
PANG-2015-0522-G-BM LIBUNAO, REYES, ARBOLEDA
PANG-2015-0536-G-BM VILLEGASPANG-2015-0537-G-BM TULAGAN, BINCE, GALICIA,BANIQUED, R. SISON
PANG-2015-0538-G-MEALS-INMATES
PANG-2015-0541-G-BM ESPINO-MONOBLOC, CEMENT
PANG-2015-0542-G-BM ESPINO-CEMENT
PANG-2015-0543-G-CEMENT
PANG-2015-0544-G-HOSPITAL-MEDICAL EQUIPT
PANG-2015-0545-G-BM TULAGAN, FONTELERA
PANG-2015-0546-G-FERTILIZER-RE-BID
PANG-2015-0547-G-CERTIFIED SEEDS-RE-BID
PANG-2015-0548-G-PAINTS-RE-BID
PANG-2015-0572-G-PRINTING SUPPLIES
PANG-2015-0573-G-DRUGS-PPH
PANG-2015-0574-G-MEDICAL SUPPLIES
PANG-2015-0575-G-BM BINCE
PANG-2015-0576-G-POLO SHIRT-BIKERS
PANG-2015-0577-G-BM UY, PGO
PANG-2015-0597-G-HOSPITAL EQUIPMENT
PANG-2015-0598-G-ASPHALT
PANG-2015-0600-G-MOTORCYCLE
PANG-2015-0601-G-PAINTING MATERIALS-BRIDGES
PANG-2015-0602-G-SPARE PARTS-SHY 705
PANG-2015-0603-G-MEDALS-XXY-RE-BID
PANG-2015-0606-G-CDF-VICE GOV
PANG-2015-0607-G-CDF-VICE GOV-AGRICULTURAL
PANG-2015-0608-G-PUBLIC AFFAIRS-VICE GOV
PANG-2015-0609-G-PHO-DRUGS-MEDS-EPOETIN
PANG-2015-0610-G-IV FLUIDS
PANG-2015-0897-G-PPH-Manual Vacuum Aspi
PANG-2015-0897-G-V-GOV-rebid
PANG-2015-0898-G-ASPHALT
PANG-2015-0902-G-MEALS and SNACKS
PANG-2015-0931-G-AMBULANCE-6
PANG-2015-0664-G-ASPHALT-LOAN
PANG-2015-0665-G-HEAVY EQUIPMENT-2
PANG-2015-0666-G-HOSPITAL EQUIPMENT-2
PANG-2015-0667-G-BM ESPINO,III, V-GOV
PANG-2015-0668-G-GYM EQUIPT
PANG-2015-0669-G-BM BANIQUED
PANG-2015-0698-G-BM SHAHANI
PANG-2015-0699-G-CEMENT-2
PANG-2015-0700-G-MEALS-B. PINOY
PANG-2015-0701-G-MONOBLOC TABLES, CHAIRS, LINENS
PANG-2015-0709-G-OFFICE FURNITURE
PANG-2015-0710-G-V-GOV
PANG-2015-0718-G-ASPHALT
PANG-2015-0719-G-CEFUROXIME
PANG-2015-0720-G-LUBRICANTS
PANG-2015-0721-G-MATERIALS-SIGNAGE-PEO
PANG-2015-0722-G-UTILITY VEHICLE
PANG-2015-0737-G-MEALS
PANG-2015-0743-G-BM ESPINO
PANG-2015-0744-G-CONSTRUCTION MATERIALS-STONE MASONRY
PANG-2015-0745-G-BM FONTELERA
PANG-2015-0746-G-BLOODLINES
PANG-2015-0778-G-BM A. SISON
PANG-2015-0779-G-V-GOV, BM GALICIA
PANG-2015-0780-G-AIRCON-ABC BLDG.
PANG-2015-0781-G-ASPHALT-MONSOON-EGAY
PANG-2015-0785-G-BM BANIQUED, JR.
PANG-2015-0786-G-BM ARBOLEDA,JR.
PANG-2015-0812-G-UTILITY VEHICLE 4×4
PANG-2015-0813-G-SPARE PARTS-HINO(re-bid)
PANG-2015-0814-G-SPARE PARTS-5,6
PANG-2015-0815-G-CONSTN MATL for BANDAniATE
PANG-2015-0816-G-IT EQUIPT.
PANG-2015-0817-G-OFFICE SUPPLIES
PANG-2015-0818-G-JANITORIAL SUPPLIES
PANG-2015-0819-G-ASPHALT
PANG-2015-0822-G-BM BINCE, JR.
PANG-2015-0842-G-JETMATIC PUMP
PANG-2015-0843-G-MEALS
PANG-2015-0844-G-DRUGS-MEDS
PANG-2015-0845-G-MONOBLOC CHAIRS
PANG-2015-0846-G-AUDIO-VIDEO EQUIPT.
PANG-2015-0848-G-OFFICE SUPPLIES
PANG-2015-0850-G-MEDICAL SUPPLIES by item
PANG-2015-0876-G-RESCUE BOAT
PANG-2015-1098-G-DRUGS
PANG-2015-1099-G-MEALS-WARDEN
PANG-2015-1108-G-CONSTN MATERIALS-BULAOEN
PANG-2015-1121-G-MEDICAL SUPPLIES-3
PANG-2015-1122-G-JANITORIAL EQUIPMENT
PANG-2015-1138-G-MECHANICAL BED
PANG-2015-1139-G-DRUGS AND MEDICINES
PANG-2015-1140-G-MEALS and SNACKS
PANG-2015-1141-G-BM UY
PANG-2015-1151-G-MACHINE COPIER-HOSPITAL-REBID
PANG-2015-1182-G-SPARE PARTS
PANG-2015-1183-G-CONSTN MATERIALS-LIBSONG FISH FARM
PANG-2015-1184-G-MEALS-SNACKS
PANG-2015-1185-G-FURNITURE-FIXTURES
PANG-2015-0939-G-SPARE PARTS
PANG-2015-0941-G-HRMDO-PHOTOCOPY MACHINE
PANG-2015-0947-G-BM ESPINO, III
PANG-2015-0948-G-BM VILLEGAS
PANG-2015-0964-G-BM REYES
PANG-2015-0970-G-BM UY, BINCE JR, GALICIA, R.SISON, FONTELERA, BANIQUED
PANG-2015-0971-G-MEDICAL OXYGEN
PANG-2015-0972-G-PHO-CONSTN MATERIALS
PANG-2015-0973-G-MACHINE COPIER-HOSPITAL
PANG-2015-0974-G-VIAL CRUSHER-HOSPITAL
PANG-2015-0984-G-UTILITY VEHICLE 4×4-REBID
PANG-2015-0988-G-BM TULAGAN, JR VILLEGAS
PANG-2015-0989-G-BM UY
PANG-2015-1011-G-ASPHALT
PANG-2015-1018-G-MECHANICAL BED
PANG-2015-1019-G-ELECTRICAL MATERIALS
PANG-2015-1061-G-HEPARIN
PANG-2015-1062-G-SPARE PARTS-DT
PANG-2015-1063-G-MEDICAL SUPPLIES
PANG-2015-1064-G-V-GOV
PANG-2015-1065-G-ASPHALT
PANG-2015-1068-G-ASPHALT PAVER
PANG-2015-1092-G-SPARE PARTS-BUS 5 6
PANG-2015-1093-G-CONSTN MATERIALS-BULAOEN
PANG-2015-1094-G-PHO-BLOWER MIST
PANG-2015-1224-G-PRINTING SUPPLIES
PANG-2015-1225-G-MEDICAL SUPPLIES
PANG-2015-1231-G-BM LIBUNAO, ARBOLEDA, BANIQUED
PANG-2015-1254-G-AMBULANCE
PANG-2015-1255-G-BM BINCE, PEREZ-GALICIAP
ANG-2015-1274-G-ASPHALT PAVER-ReBID
PANG-2015-1275-G-MEDICAL OXYGEN
PANG-2015-1276-G-ASPHALT
PANG-2015-1277-G-KUBO
PANG-2015-1295-G-MEDICAL SUPPLIES
PANG-2015-1296-G-MEDICAL OXYGEN
PANG-2015-1297-G-MEALS-INMATES
PANG-2015-1298-G-BM ESPINO III, R.SISON,TULAGAN JR., VILLEGAS
PANG-2015-1312-G-ASPHALT
PANG-2015-1313-G-PALAY
PANG-2015-1315-G-V-GOV, BM UY, BM FONTELERA,, SISON, ESPINO
PANG-2015-1341-G-DRUGS AND MEDS
PANG-2015-1342-G-IV FLUIDSS
PANG-2015-1343-G-REGULATED
PANG-2015-1344-G-MEDICAL OXYGEN-MAN, POZ, MAP, UDH
PANG-2015-1345-G-V-GOV, BM Espino III, TulaganJr., Villegas, Fontelera, Reyes, Sison, Arboleda, Baniqued
PANG-2015-1346-G-V-GOV. GRASS, KNAPSACK
PANG-2015-1354-G-ELECTRICAL MATERIALs
PANG-2015-1355-G-MULTI CAB-APPLIANCES
PANG-2015-1356-G-MEALS-BRGY CAPTAIN DAY
PANG-2015-1379-G-SPARE PARTS
PANG-2015-1380-G-V-GOV. CDF-2nd, SCHOOL BOARD-2nd
PANG-2015-1381-G-BM ESPINO, III-School Board-2
PANG-2015-1422-G-MONOBLOC CHAIRS
PANG-2015-1423-G-ASPHALT-Sta. Maria, Binalonan
PANG-2015-1424-G-DRUGS and MEDICINES-PPH
PANG-2015-1425-G-MEALS
PANG-2015-1427-G-BM UY
PANG-2015-1428-G-PPH-WASTES
PANG-2015-1429-G-PHO-IMPREGNATED NET
PANG-2015-1430-G-BM ESPINO IIIdoc

2014

PANG-2014-0006-G
PANG-2014-0011-G
PANG-2014-0012-G
PANG-2014-0015-G
PANG-2014-0016-G
PANG-2014-0017-G
PANG-2014-0061-G
PANG-2014-0062-G
PANG-2014-0065-G
PANG-2014-0068-G
PANG-2014-070-G-PDRRMC-Addl
PANG-2014-0080-G
PANG-2014-0081-G-Monobloc Bench
PANG-2014-0099-G-Fertilizer
PANG-2014-0100-G-IV Fluids
PANG-2014-0101-G
PANG-2014-0105-G
PANG-2014-0138-G
PANG-2014-0142-G
PANG-2014-0143-G
PANG-2014-0144-G
PANG-2014-0145-G
PANG-2014-0159-G
PANG-2014-0160-G
PANG-2014-0161-G
PANG-2014-0197-G
PANG-2014-0202-G-Asphalt
PANG-2014-0206-G
PANG-2014-0207-G-M. Bench-Rebid
PANG-2014-0208-G-Rebid
PANG-2014-0210-G
PANG-2014-0211-G
PANG-2014-0212-G
PANG-2014-0213-G
PANG-2014-0221-G-Drugs and Med.
PANG-2014-0226-G-Transfer Switch
PANG-2014-0238-G-Meals
PANG-2014-0239-G-Sports Gear
PANG-2014-0245-G-Cement
PANG-2014-0246-G-V-Gov.
PANG-2014-0254-G-Construction Mat’l
PANG-2014-0255-G-Sports Gear
PANG-2014-0256-G-Meals
PANG-2014-0257-G-Meals
PANG-2014-0258-G-SP
PANG-2014-0259-G-SP
PANG-2014-0260-G-Medical Supplies
PANG-2014-0261-G-Drugs and Medicines
PANG-2014-0262-G-SP
PANG-2014-0305-G-Asphalt
PANG-2014-0306-G
PANG-2014-0324-G-BM Espino, III
PANG-2014-0325-G-BM Fontelera
PANG-2014-0331-G-Printing Supplies-XXX
PANG-2014-0332-G
PANG-2014-0333-G-BM A. Sison
PANG-2014-0334-G-Drugs & Meds.
PANG-2014-0340-G-Spare Parts
PANG-2014-0380-G-Sealant
PANG-2014-0381-G-Sports Gear(RE-BID)
PANG-2014-0382-G-MEDS
PANG-2014-0432-G-BM Arboleda
PANG-2014-0435-G-Asphalt
PANG-2014-0442-G-MEDS
PANG-2014-0443-G-MED. Equipt
PANG-2014-0450-G-BM Libunao
PANG-2014-0451-G-BMs
PANG-2014-0457-G-BM Baniqued, Libunao
PANG-2014-0461-G-BM Sison
PANG-2014-0488-G-Asphalt
PANG-2014-0491-G-Generator
PANG-2014-0492-G-Janitorial-Household
PANG-2014-0495-G-BM Espino,III
PANG-2014-0501-G-BMLibunao, Arboleda
PANG-2014-0578-G-VGov
PANG-2014-0580-G-BM Espino,III
PANG-2014-0582-G-BM A. Sison
PANG-2014-0604-G-BM N.Fontelera
PANG-2014-0605-G-Janitorial Supplies
PANG-2014-0606-G-Office Supplies
PANG-2014-0608-G-BM G. Tulagan, Jr.
PANG-2014-0621-G-BM Sheila Marie Galicia.
PANG-2014-0637-G-Office Supplies-INKS
PANG-2014-0638-G-MEDS
PANG-2014-0667-G-BM N. Reyes
PANG-2014-0698-G-Medical Supplies
PANG-2014-0699-G-PHO-Furniture.
PANG-2014-0700-G-PDRRMC
PANG-2014-0702-G-BM Sison, Villegas
PANG-2014-0703-G-BM Perez-Galicia
PANG-2014-0717-G-PDRRMC-addl
PANG-2014-0718-G-Medicines(IV)
PANG-2014-0719-G-Asphaltl
PANG-2014-0720-G-Insecticide
PANG-2014-0721-G-Meals and Snacks
PANG-2014-0722-G-Medical Supplies
PANG-2014-0723-G-V-Gov
PANG-2014-0724-G-Misting Machine
PANG-2014-0725-G- Spare Parts
PANG-2014-0738-G-Meds and Supplies
PANG-2014-0740-G-BM Sison
PANG-2014-0741-G-BM Sison, Bince
PANG-2014-0742-G-BM Reyes
PANG-2014-0745-G-BM Tulagan
PANG-2014-0746-G-BM Bince
PANG-2014-0757-G-BM Uy, Baniqued
PANG-2014-0758-G-Medicines
PANG-2014-0759-G-Library
PANG-2014-0760-G-VGov, Baniqued
PANG-2014-0761-G-V-Gov
PANG-2014-0762-G-V-Gov
PANG-2014-0763-Provincial Jail
PANG-2014-0784-G-PDRRMC
PANG-2014-0797-G-BM Galicia-Perez
PANG-2014-0798-G-Villegas
PANG-2014-0818-G-Medicines-14M
PANG-2014-0848-G-ASPHALT
PANG-2014-0849-G-Drugs and Meds
PANG-2014-0851-Team Building
PANG-2014-0852-G-Arboleda
PANG-2014-0856-G-Asphalt
PANG-2014-0857-G-BM Galicia, Fontelera
PANG-2014-0866-G-Medicines-Regulated
PANG-2014-0886-Provincial Jail
PANG-2014-0887-G-Spare Parts-Bulldozer
PANG-2014-0888-G-Drugs and Medicines-WPDH
PANG-2014-0898-G-BM UY, Bince, Sison, Tulagan
PANG-2014-0899-G-Asphalt-MVUC
PANG-2014-0900-G-BM Reyes
PANG-2014-0901-G-Asphalt
PANG-2014-0922-G-BM Perez
PANG-2014-0923-G-BM Baniqued
PANG-2014-0958-G-Fertilizer
PANG-2014-0959-G-Office Supplies
PANG-2014-0963-G-BM Villegas
PANG-2014-0964-G-BM Danny Uy
PANG-2014-1013-G-Network
PANG-2014-1014-G-Spare Parts
PANG-2014-1015-G-Monobloc
PANG-2014-1016-G-Meals
PANG-2014-1017-G-PHO-SC
PANG-2014-1018-G-Asphalt
PANG-2014-1053-G-Meals
PANG-2014-1054-G-Medical Oxygen
PANG-2014-1055-G-IV Fluids
PANG-2014-1056-G-Drugs and Meds
PANG-2014-1074-G-Meds-Regulated-3rd
PANG-2014-1075-G-Medical Supplies-4th Quarter
PANG-2014-1076-G-Office Supplies-4th
PANG-2014-1077-G-Janitorial Supplies-4th
PANG-2014-1078-G-Monobloc Chairs
PANG-2014-1079-G-Sealant, Cement
PANG-2014-1106-G-Medical Supplies-PPH
PANG-2014-1107-G-Medical Oxygen
PANG-2014-1108-G-ASPHALT
PANG-2014-1110-G-BM Shahani
PANG-2014-1113-G-Dugs and Meds-PPH
PANG-2014-1115-G-VICE GOV
PANG-2014-1167-G-ASPHALT
PANG-2014-1168-G-GENERATOR
PANG-2014-1169-G-Office Supplies
PANG-2014-1170-G-Spare Parts
PANG-2014-1171-G-Medical Supplies
PANG-2014-1172-G-IV Fluids
PANG-2014-1173-G-REGULATED DRUGS
PANG-2014-1174-G-DRUGS-MEDS- regular-3rd
PANG-2014-1175-G-Drugs and Meds
PANG-2014-1176-G-PHO-SC
PANG-2014-1177-G-Construction-Elect
PANG-2014-1183-G-RE-BID Monobloc
PANG-2014-1196-G-Electrical
PANG-2014-1203-G-Spare Parts
PANG-2014-1204-G-ASPHALT
PANG-2014-1205-G-BM’s
PANG-2014-1206-G-GENERATOR
PANG-2014-1207-G-DRUGS-MEDS- regular-4th
PANG-2014-1263-G-Spare Parts
PANG-2014-1264-G-GENERATOR
PANG-2014-1265-G-ECG Machine
PANG-2014-1266-G-Meals and Snacks
PANG-2014-1267-G-MULTICAB
PANG-2014-1297-G-Sports Gears-Uniforms
PANG-2014-1313-G-Spare Parts
PANG-2014-1314-G-MEALS
PANG-2014-1326-G-DIESEL ENGINE
PANG-2014-1335-G-NETWORK-REBID
PANG-2014-1337-G-MECHANICAL VENTILATOR
PANG-2014-1344-G-MECHANICAL VENTILATOR-REBID

2013

PANG-2013-0068-G
PANG-2013-0069-G
PANG-2013-0070-G-Med. Supplies
PANG-2013-0078-G
PANG-2013-0079-G-XXX
PANG-2013-0080-G
PANG-2013-0081-G
PANG-2013-0086-G
PANG-2013-0087-G-Gen. Set
PANG-2013-0096-G
PANG-2013-0097-G
PANG-2013-0104-G
PANG-2013-0118-G
PANG-2013-0119-G
PANG-2013-0120-G
PANG-2013-0132A-G-Asphalt
PANG-2013-0132-G
PANG-2013-0135-G
PANG-2013-0136-G
PANG-2013-0137-G
PANG-2013-0138-G
PANG-2013-0139-G
PANG-2013-0141-G
PANG-2013-0156-G
PANG-2013-0159-G
PANG-2013-0160-G
PANG-2013-0164-G
PANG-2013-0165-G
PANG-2013-0168-G
PANG-2013-0212-G
PANG-2013-0213-G
PANG-2013-0214-G
PANG-2013-0220-G
PANG-2013-0246-G
PANG-2013-0247-G
PANG-2013-0248-G
PANG-2013-0249-G-Asphalt
PANG-2013-0267-G
PANG-2013-0268-G
PANG-2013-0271-G
PANG-2013-0311-G-Med. Oxygen
PANG-2013-0312-G-Mech. Bed
PANG-2013-0313-G
PANG-2013-0323-G-Gen. Set
PANG-2013-0324-G-Med. Supplies
PANG-2013-0325-G
PANG-2013-0326-G
PANG-2013-0362-G
PANG-2013-0363-G
PANG-2013-0364-G
PANG-2013-0365-G
PANG-2013-0370-G-Asphalt
PANG-2013-0384-G-Asphalt
PANG-2013-0463-G
PANG-2013-0464-G
PANG-2013-0465-G
PANG-2013-0466-G
PANG-2013-0467-G
PANG-2013-0475-G
PANG-2013-0476-G
PANG-2013-0531-G
PANG-2013-0532-G
PANG-2013-0533-G
PANG-2013-00590-G-MED
PANG-2013-0612-G
PANG-2013-0663-G
PANG-2013-0710-G-XXX
PANG-2013-0711-G
PANG-2013-0712-G
PANG-2013-0713-G
PANG-2013-0714-G
PANG-2013-0715-G
PANG-2013-0741-G-MED
PANG-2013-0742-G-MED Oxygen
PANG-2013-0752-G
PANG-2013-0766-G
PANG-2013-0772-G
PANG-2013-0773-G-IV
PANG-2013-0791-G
PANG-2013-0805-G-IV
PANG-2013-0806-G
PANG-2013-0817-G
PANG-2013-0818-G
PANG-2013-0823-G
PANG-2013-0824-G
PANG-2013-0845-G-MED
PANG-2013-0846-G-Asphalt
PANG-2013-0847-G
PANG-2013-0850-G
PANG-2013-0853-G
PANG-2013-0857-G
PANG-2013-0858-G
PANG-2013-0900-G-BM
PANG-2013-0901-G-BM
PANG-2013-0902-G-Fert
PANG-2013-0903-G-BM
PANG-2013-01001-G-BM
PANG-2013-1011-G-BM
PANG-2013-1031-G
PANG-2013-1042-G
PANG-2013-1043-G
PANG-2013-1060-G
PANG-2013-1061-G
PANG-2013-1062-G
PANG-2013-1063-G
PANG-2013-1064-G
PANG-2013-1079-G
PANG-2013-1080-G
PANG-2013-1128-G-MED
PANG-2013-1129-G-MED SUPPLIES
PANG-2013-1130-G
PANG-2013-1131-G
PANG-2013-1132-G
PANG-2013-1134-G
PANG-2013-1135-G
PANG-2013-1136-G
PANG-2013-1137-G
PANG-2013-1138-G
PANG-2013-1139-G
PANG-2013-1145-G
PANG-2013-1146-G-Asphalt
PANG-2013-1149-G
PANG-2013-1150-G
PANG-2013-1177-G-MED
PANG-2013-1203-G-RESCUE
PANG-2013-1204-G
PANG-2013-1205-G
PANG-2013-1211-G
PANG-2013-1212-G
PANG-2013-1224-G
PANG-2013-1225-G
PANG-2013-1250-G-MED SUPPLIES
PANG-2013-1251-G
PANG-2013-1252-G-Fert
PANG-2013-1275-G
PANG-2013-1298-G-MED
PANG-2013-1310-G
PANG-2013-1325-G-MED
PANG-2013-1326-G-Spare Parts
PANG-2013-1328-G-Rescue
PANG-2013-1332-G-Rescue-Boat
PANG-2013-1333-G-MED SUPPLIES
PANG-2013-1342-G-Spare Parts
PANG-2013-1343-G
PANG-2013-1370-G-Asphalt
PANG-2013-1372-G-MED SUPPLIES
PANG-2013-1427-G-Printing Supplies
PANG-2013-1433-G-MED. SUPPLIES
PANG-2013-1481-G
PANG-2013-1482-G
PANG-2013-1483-G
PANG-2013-1484-G-Asphalt
PANG-2013-1486-G
PANG-2013-1510-G-MED Oxygen
PANG-2013-1511-G-MED
PANG-2013-1512-G-MED
PANG-2013-1514-G-Sports gear
PANG-2013-1515-G-Meals
PANG-2013-1535-G
PANG-2013-1536-G
PANG-2013-1537-G
PANG-2013-1578-G
PANG-2013-1579-G
PANG-2013-1580-G
PANG-2013-0001-G
PANG-2013-0002-G
PANG-2013-0003-G-IT
PANG-2013-0004-G-Appl
PANG-2013-0005-G-Asphalt
PANG-2013-0006-G
PANG-2013-0016-G-MED SUPPLIES
PANG-2013-0047-G
PANG-2013-0048-G
PANG-2013-0049-G
PANG-2013-0050-G
PANG-2013-0052-G
PANG-2013-0063-G
PANG-2013-0066-G-Asphalt
PANG-2013-0067-G-Gen. Set

2012

PANG-2012-1452-G
PANG-2012-1460-G
PANG-2012-1476-G
PANG-2012-1490-G
PANG-2012-1491-G
PANG-2012-1505-G
PANG-2012-1534-G
PANG-2012-1535-G
PANG-2012-1536-G
PANG-2012-1579-G-Asphalt
PANG-2012-1580-G
PANG-2012-1581-G
PANG-2012-1582-G
PANG-2012-1583-G-Bio-Organic
PANG-2012-1600-G
PANG-2012-1629-G
PANG-2012-1690-G
PANG-2012-1701-G-Asphalt
PANG-2012-1802-G
PANG-2012-1830-G-MED.
PANG-2012-1831-G-MED. SUPPLIES
PANG-2012-1832-G-MED. OXYGEN
PANG-2012-1833-G-MED
PANG-2012-1835-G
PANG-2012-1865-G
PANG-2012-1879-G-IT
PANG-2012-1880-G-Appl
PANG-2012-1881-G-Asphalt
PANG-2012-1882-G
PANG-2012-0002-G
PANG-2012-0004-G
PANG-2012-0094-G
PANG-2012-0095-G
PANG-2012-0100-G
PANG-2012-0101-G
PANG-2012-0111-G
PANG-2012-0112-G
PANG-2012-0125-G
PANG-2012-0126-G
PANG-2012-0149-G
PANG-2012-0150-G
PANG-2012-0152-G
PANG-2012-0156-G
PANG-2012-0157-G
PANG-2012-0158-G
PANG-2012-0159-G
PANG-2012-0181-G
PANG-2012-0182-G
PANG-2012-0183-G
PANG-2012-0184-G
PANG-2012-0185-G
PANG-2012-0186-G
PANG-2012-0194-G
PANG-2012-0197-G
PANG-2012-0230-G
PANG-2012-0231-G
PANG-2012-0232-G
PANG-2012-0233-G
PANG-2012-0235-G
PANG-2012-0237-G
PANG-2012-0238-G
PANG-2012-0273-G
PANG-2012-0276-G
PANG-2012-0277-G
PANG-2012-0278-G
PANG-2012-0279-G
PANG-2012-0280-G
PANG-2012-0309-G
PANG-2012-0310-G
PANG-2012-0311-G
PANG-2012-0312-G
PANG-2012-0313-G
PANG-2012-0314-G
PANG-2012-0372-G
PANG-2012-0374-G
PANG-2012-0375-G
PANG-2012-0376-G
PANG-2012-0377-G
PANG-2012-0378-G
PANG-2012-0385-G
PANG-2012-0411-GOODS-PALARO
PANG-2012-0420-G
PANG-2012-0421-GOODS-PALARO
PANG-2012-0470-G
PANG-2012-0472-G
PANG-2012-0473-GOODS-PALARO
PANG-2012-0478-G
PANG-2012-0485-G
PANG-2012-0486-G
PANG-2012-0487-G
PANG-2012-0488-G
PANG-2012-0489-G
PANG-2012-0522-GOODS-PALARO
PANG-2012-0523-GOODS-PALARO
PANG-2012-0526-GOODS-PALARO
PANG-2012-0527-GOODS-PALARO
PANG-2012-0529-GOODS-PALARO
PANG-2012-0546-G
PANG-2012-0555-G
PANG-2012-0556-G
PANG-2012-0558-G
PANG-2012-0612-GOODS-PALARO
PANG-2012-0614-G
PANG-2012-0615-G
PANG-2012-0622-G
PANG-2012-0624-G
PANG-2012-0625-G
PANG-2012-0626-G
PANG-2012-0627-G
PANG-2012-0636-G-EQUIPT.
PANG-2012-0637-G
PANG-2012-0638-G
PANG-2012-0639-G
PANG-2012-0653-G
PANG-2012-0705-G
PANG-2012-0706-G
PANG-2012-0707-G
PANG-2012-0708-G
PANG-2012-0709-G
PANG-2012-0710-G
PANG-2012-0711-G
PANG-2012-0738-G-MED.
PANG-2012-0739-G
PANG-2012-0740-G
PANG-2012-0741-G
PANG-2012-0743-G
PANG-2012-0744-G
PANG-2012-0745-G
PANG-2012-0756-G
PANG-2012-0761-G
PANG-2012-0762-G
PANG-2012-0804-G
PANG-2012-0805-G
PANG-2012-0806-G
PANG-2012-0807-G
PANG-2012-0808-G
PANG-2012-0809-G
PANG-2012-0810-G
PANG-2012-0825-G
PANG-2012-0826-G
PANG-2012-0827-G
PANG-2012-0828-G
PANG-2012-0889-G
PANG-2012-0891-G
PANG-2012-0892-G
PANG-2012-0930-G
PANG-2012-0968-G-Asphalt
PANG-2012-0969-G-Tires
PANG-2012-0985-G
PANG-2012-0989-G
PANG-2012-1026-G-Asphalt
PANG-2012-1027-G-Seedlings
PANG-2012-1028-G-Med. Supplies
PANG-2012-1029-G
PANG-2012-1030-G
PANG-2012-1031-G
PANG-2012-1096-G-Office Supplies
PANG-2012-1097-G
PANG-2012-1098-G
PANG-2012-1129-G
PANG-2012-1153-G-Office Supplies
PANG-2012-1154-G-Aircon
PANG-2012-1159-G-Asphalt
PANG-2012-1199-G-Asphalt
PANG-2012-1200-G-Pedia Bed
PANG-2012-1201-G
PANG-2012-1202-G-Cement
PANG-2012-1203-G
PANG-2012-1204-G
PANG-2012-1238-G
PANG-2012-1239-G
PANG-2012-1240-G
PANG-2012-1271-G-MED.
PANG-2012-1272-G-Asphalt
PANG-2012-1273-G-Cement
PANG-2012-1275-G
PANG-2012-1283-G
PANG-2012-1284-G
PANG-2012-1285-G-Meals
PANG-2012-1287-G
PANG-2012-1288-G
PANG-2012-1351-G
PANG-2012-1352-G
PANG-2012-1356-G
PANG-2012-1357-G
PANG-2012-1358-G
PANG-2012-1387-G
PANG-2012-1388-G
PANG-2012-1400-G
PANG-2012-1401-G
PANG-2012-1402-G
PANG-2012-1446-G
PANG-2012-1447-G
PANG-2012-1448-G
PANG-2012-1450-G-Asphalt
PANG-2012-1451-G

 

2011

PANG-2011-1345-G
PANG-2011-1346-G
PANG-2011-1347-G
PANG-2011-1348-G
PANG-2011-1349-G
PANG-2011-1350-G
PANG-2011-1364-G
PANG-2011-1388-G
PANG-2011-1391-G
PANG-2011-1442-G
PANG-2011-1445-G
PANG-2011-1493-G
PANG-2011-1494-G
PANG-2011-1497-G
PANG-2011-1531-G
PANG-2011-1567-G-MED
PANG-2011-1575-G
PANG-2011-1576-G P
ANG-2011-1578-G-Books

PANG-2011-1579-G-Fert.
PANG-2011-1641-GOODS-CAL-Grocery-Falcon
PANG-2011-1642-GOODS-CAL-Asphalt-Falcon
PANG-2011-1672-G
PANG-2011-1673-G
PANG-2011-1674-G
PANG-2011-1675-G
PANG-2011-1693-G
PANG-2011-1694-G
PANG-2011-040-G
PANG-2011-041-G
PANG-2011-042-G
PANG-2011-043-G
PANG-2011-044-G
PANG-2011-0113-G
PANG-2011-0114-G
PANG-2011-0115-G
PANG-2011-0116-G
PANG-2011-0152-G
PANG-2011-0153-G-MED.
PANG-2011-0163-G
PANG-2011-0164-G
PANG-2011-0171-G
PANG-2011-0172-G
PANG-2011-0173-G
PANG-2011-0216-G
PANG-2011-0217-G
PANG-2011-0245-G
PANG-2011-0247-G
PANG-2011-0265-G
PANG-2011-0274-G
PANG-2011-0275-G
PANG-2011-0278-G
PANG-2011-0304-G
PANG-2011-0305-G
PANG-2011-0314-G
PANG-2011-0315-G
PANG-2011-0316-G
PANG-2011-0317-G
PANG-2011-0318-G
PANG-2011-0370-G
PANG-2011-0371-G
PANG-2011-0382-G
PANG-2011-0383-G
PANG-2011-0384-G
PANG-2011-0387-G
PANG-2011-0388-G
PANG-2011-0389-G
PANG-2011-0406-G
PANG-2011-0419-G
PANG-2011-0420-G
PANG-2011-0429-G
PANG-2011-0432-G
PANG-2011-0433-G
PANG-2011-0434-G
PANG-2011-0435-G
PANG-2011-0436-G
PANG-2011-0438-G
PANG-2011-0439-G
PANG-2011-0474-G
PANG-2011-0475-G-MED
PANG-2011-0493-G
PANG-2011-0530-G
PANG-2011-0531-G
PANG-2011-0546-G
PANG-2011-0547-G
PANG-2011-0594-G
PANG-2011-0625-G
PANG-2011-0626-G
PANG-2011-0627-G
PANG-2011-0638-G
PANG-2011-0639-G
PANG-2011-0640-G-Auction
PANG-2011-0641-G
PANG-2011-0677-G
PANG-2011-0678-G
PANG-2011-0722-G
PANG-2011-0723-G
PANG-2011-0724-G
PANG-2011-0741-G
PANG-2011-0742-G
PANG-2011-0743-G
PANG-2011-0786-G
PANG-2011-0787-G
PANG-2011-0788-G
PANG-2011-0789-G
PANG-2011-0790-G
PANG-2011-0803-G
PANG-2011-0856-G
PANG-2011-0857-G
PANG-2011-0858-G
PANG-2011-0859-G
PANG-2011-0860-G
PANG-2011-0912-G
PANG-2011-0913-G
PANG-2011-0914-G
PANG-2011-0966-G
PANG-2011-0967-G
PANG-2011-0968-G
PANG-2011-0971-G
PANG-2011-0972-G
PANG-2011-0997-G
PANG-2011-0998-G
PANG-2011-0999-G
PANG-2011-1005-G
PANG-2011-1013-G
PANG-2011-1086-G-Auction
PANG-2011-1087-G
PANG-2011-1089-G
PANG-2011-1090-G
PANG-2011-1092-G
PANG-2011-1093-G
PANG-2011-1094-G
PANG-2011-1095-G
PANG-2011-1096-G
PANG-2011-1138-G
PANG-2011-1139-G
PANG-2011-1140-G
PANG-2011-1141-G
PANG-2011-1142-G
PANG-2011-1143-G
PANG-2011-1169-G
PANG-2011-1170-G
PANG-2011-1171-G-MED
PANG-2011-1172-G
PANG-2011-1232-G
PANG-2011-1233-G
PANG-2011-1234-G
PANG-2011-1235-G
PANG-2011-1236-G
PANG-2011-1238-G
PANG-2011-1255-G
PANG-2011-1258-G
PANG-2011-1290-G
PANG-2011-1344-G